top of page

ผู้ประสานงานถ่ายทำในประเทศไทย

   เราเป็นผู้ประสานงานที่ขาดไม่ได้สำหรับการถ่ายทำในประเทศไทย โปรดติดต่อเราในเมื่อท่านถ่ายละคร รายการวาไรตี้ ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา ฯลฯในประเทศไทย

   เรามีบริการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายทำและยานพาหนะ จัดหาล่ามและขออนุญาตสถานที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

   เราเป็นผู้ประสานงานถ่ายทำที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงสามารถขออนุญาตถ่ายทำให้ได้อย่างราบรื่น


   สำหรับการถ่ายทำในประเทศไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์(Thai Film Office)ก่อนถ่ายทำทุกครั้ง ไม่ว่างานถ่ายทำขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม  

  กรณีถ่ายทำโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกระงับมีคำสั่งให้หยุดถ่ายและในกรณีที่เป็นร้ายแรงอาจถูกยึดอุปกรณ์ถ่ายทำหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกควบคุมตัวได้

นอกจากนี้ ในสถานที่ถ่ายทำบางแห่ง มีความจำเป็นต้องแสดงใบอนุญาตผู้ประสานงานถ่ายทำในประเทศของสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์เมื่อยื่นขออนุญาตในการถ่ายทำ และอาจไม่ให้อนุญาตถ่ายทำได้ ดังนั้นมีความจำเป็นต้องเลือกผู้ประสานงานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐฯเท่านั้น ในเมื่อเลือกผู้ประสานงานถ่ายทำ

  เราจะรับบริการออกใบอนุญาตถ่ายทำจากThai Film Office(ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการขออนุญาต)เอกสารในการขออนุญาตประกอบด้วย ภาพถ่ายใบหน้าของผู้เข้าร่วมทุกคน และสำเนาหนังสือเดินทาง จำเป็นต้องใช้เอกสารชัดเจนและข้อมูลให้ครบถ้วนไม่ขาด ตำแหน่งงานและบทบาทในงานและชื่อองค์กร/สังกัด ตำแหน่งในองค์กร/สังกัดของผู้เข้าร่วมทุกคน และรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำที่นำมาใช้ในงาน

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการขออนุญาตที่ลิงค์ด้านล่าง ↓

 

โปรดดูแผนที่ด้านล่างสำหรับสถานที่นัดพบที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ↓

  เราจะรอท่านจึดทางออกที่ 3 ของอาคารล็อบบี้ขาเข้า

 

 

โปรดตรวจสอบจากลิงค์ด้านล่างสำหรับวิธีการกรอกเอกสารด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน↓


 

bottom of page