top of page

  ค่าแรงในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ เราแนะนำให้ท่านเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอาหารขั้นสูงของญี่ปุ่น เพื่อจะนำท่านไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขันตลาดอาหารประเทศไทย

  ผู้ผลิตอาหารที่ไว้วางใจเรามีบริษัท ซีพีแรม จำกัด(เป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในเครือของซีพี-เซเว่น-อีเลฟเว่นไทย) และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตขนมปังและขนมรายใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย(แบรนด์ Farm House)เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรา เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับโรงงานอาหารและขนม-ขนมปัง ตั้งแต่เสนอเครื่องจักรจนถึงการคัดเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์ การติดตั้ง การจัดการบำรุงรักษา และการพัฒนาสูตร..ฯลฯ.

  ด้วยการแนะนำเครื่องจักรของ Shinagawa Machinery Works ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่อาหารไปจนถึงโรงงานเบเกอรี่และผลิตขนมตลอดมา จะได้ช่วยลดต้นทุนแรงงานปรับปรุงผลผลิตและลดอัตราสูญเสียสินค้าจากกระบวนการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิตพร้อมคุณภาพสูงอย่างเสถียรคงที่ได้ เป็นอย่างมาก

  ในการผลิตอาหารด้วยระบบอัตโนมัติสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์ที่ประกอบในไลน์การผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างเสถียรและต่อเนื่อง เครื่องจักรที่เรานำเสนอเป็นเครื่องจักรเดียวกันกับสถานที่ผลิตอาหารที่ทันสมัยในประเทศญี่ปุ่น และกำลังการผลิตจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นจริง

  เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านและปริมาณที่ต้องการผลิตต่อชั่วโมง ทางเราคัดสรรอุปกรณ์เครื่องจักรที่เหมาะสมให้ท่านได้ทันที

โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Shinagawa Machinery จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

นำเข้าและจำหน่ายดูแล
เครื่องจักรผลิตอาหารจากประเทศญี่ปุ่น

bottom of page